Het Portfolio

Tijdens de opleiding in het LW&TC werkt de jongere met een portfolio. Dit portfolio wordt zijn/haar visitekaartje voor de toekomst. Een portfolio is een persoonlijk dossier: een map waarin je allerlei persoonlijke gegevens opbergt. De jongere stuurt zijn eigen onderwijs, met begeleiding van de portfoliocoach. De jongere bepaalt, in overleg met de portfoliocoach, wat hij wil leren en op welke manier hij dat doet. De jongere is medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.
 
Elke jongere binnen het LW&TC krijgt de mogelijkheid om zijn passie, interesses en sterke kanten te onderzoeken, omdat deze richtinggevend zijn voor zijn leren. Iedere jongere volgt een individuele route, die kan uitlopen naar een succesvolle uitstroom naar de arbeidsmarkt of aansluit op de competenties die de ROC's binnen hun niveau 1 opleidingen (AKA) als doel stellen. De jongere leert aan de hand van competenties (=vaardigheden), die hij wil of moet ontwikkelen. Het gaat om basiscompetenties, gericht op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en algemene praktische competenties, gericht op deelname aan het arbeidsproces. Ook hebben jongeren deze competenties nodig om zelfstandig te kunnen wonen en hun vrije tijd op een zinvolle manier te besteden.
 
Met een portfolio krijgt de jongere een
goed overzicht van wie hij is en wat hij kan. De competenties van de jongere worden zo goed zichtbaar. Hij/Zij laat zien wat hij heeft geleerd, hoe het gedrag zich heeft ontwikkeld, welke vooruitgang is geboekt en waar de verbeterpunten liggen. Op deze manier wordt de persoonlijke ontwikkeling en groei zichtbaar.